2nd Dec '19 | Ghantaravam 7 PM | ETV Andhra Pradesh | ETV Win