పులిచింతలకు భారీగా వరద నీరు | 17 Gates Of Pulichinthala Project Lifted | ABN Telugu