వైయస్ షర్మిల సంకల్ప సభకు ముఖ్య అతిథిగా విజయలక్ష్మి : Khammam - TV9