10 AM | Ghantaravam | News Headlines | 8th April 2021 | ETV Andhra Pradesh