ఆ నేతల్ని తాడేపల్లికి ఎందుకు పిలిచినట్టు,రాజమండ్రి వైసీపీ పంచాయితీకి చెక్ పెడతారా....సర్ధిచెప్తారా?