కొండెక్కిన కూరగాయల ధరలు | Vegetable Traders Reaction Hike Prices