సినీ కార్మికులతో సమావేశమైన మంత్రి తలసాని | Talasani Srinivas Yadav | Ntv