నిండు కుండల్లా ఆ నాలుగు రిజర్వాయర్లు... అప్రమత్తంలో అధికారులు | ABN Telugu